Thông Báo Cập Nhật

STT Lỗi, Vấn đề & Nguyên nhân Giải Pháp Thời Gian Fix Tình Trạng Thông Báo
1
 • Vấn đề: Trong quá trình dẫn đường Carmap nhiều khi âm thanh cảnh báo đưa ra chưa chính xác dẫn đến người lái xe chưa chủ động trong vấn đề quản lý lộ trình và tốc độ di chuyển hợp ý nhất.
 • Nguyên nhân: Tại bản Beta1 thử nghiệm, Carmap chưa update dữ liệu data mới nhất, mà tạm thời sử dụng dữ liệu từ năm 2020 để thử nghiệm do đó các cảnh báo đưa ra chưa sát với các tuyến đường thực địa.

Carmap sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu data mới nhất (phiên bản 2023) từ ngày 20/6 đến ngày 01/07.

Từ bản Beta2 dữ liệu bản đồ đã được cập nhật mới và cập nhật liên tục khi khách hàng có inernet. Do đó tình trạng âm thanh cảnh báo hoạt động không chính xác sẽ không còn nữa.

01/07/2023 Đã xử lý Xem Chi Tiết
2
 • Vấn đề: Khi thực hiện dẫn đường đến điểm đã chọn, Carmap sẽ cho một lộ trình tối ưu, nhưng khi người dùng muốn thay đổi lộ trình( ví dụ muốn đi đường khác) thì Carmap chưa hỗ trợ.
 • Nguyên nhân: Do trên bản Beta1 là bản thử nghiệm đầu tiên nên một số chức năng của bản đồ vẫn chưa được tích hợp đầy đủ.

Carmap đang tiến hành xây dựng chức năng thay đổi lộ trình khi đang dẫn đường và sẽ tích hợp ở bản chính thức.

Đang xử lý Xem Chi Tiết
3
 • Vấn đề: Khi khách hàng muốn ra lệnh dẫn đường bằng GotechGPT thì nếu Carmap chưa được mở trước thì sẽ không ra lệnh được( GotechGPT không tự mở được Carmap).
 • Nguyên nhân: Do tính năng chạy nền của bản đồ chưa có.

Khăc phục: Hiện tại Carmap đang cập nhật tính năng chạy nền của bản đồ, và sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới.

Đang xử lý Xem Chi Tiết
4
 • Vấn đề: Khi dừng hoạc đỗ xe mà chưa ra lệnh tìm đường thì bản đồ hay bị quay và vị trí của xe trên bản đồ bị thay đổi liên tục.
 • Nguyên nhân: Do chức năng định vị GPS hoạt động chưa tốt( bản đồ chưa nhận diện được xe đang đỗ bên phải hay bên trái đường).

Ở bản Beta2 bên carmap đã khắc phục được hiện tượng GPS bị nhảy khi đã Routing và đang tiếp tục khắc phục GPS nhảy khi chưa Routing.

15/07/2023 Đang xử lý Xem Chi Tiết
5
 • Vấn đề: Khi thực hiện tìm đường từ điểm A đến điểm B, có đôi lúc Carmap chưa tìm đúng tuyến đường tốt nhất, tối ưu nhất.
 • Nguyên nhân: Do thuật toán dẫn đường ở bản Beta1 đang được phát triển và chưa hoàn thiện.

Ở bản Beta2 vấn đề tìm tuyến đường tối ưu nhất đã được cải thiện đáng kể và Công ty vẫn đang tiếp tục cập nhật thuật toán dẫn đường thường xuyên để đảm bảo có tuyến đường tối ưu nhất cho khách hàng.

Đang xử lý Xem Chi Tiết
6
 • Vấn đề: Dữ liệu về các biển báo, camera giám sát, giới hạn tốc độ… chưa chính xác hoặc chưa có.
 • Nguyên nhân: Tại bản Beta1 thử nghiệm, Carmap chưa update dữ liệu data mới nhất, mà tạm thời sử dụng dữ liệu từ năm 2020 để thử nghiệm.

 

Carmap sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu data mới nhất (phiên bản 2023) từ ngày 20/6 đến ngày 01/07.

Từ bản Beta2 dữ liệu bản đồ đã được cập nhật mới và cập nhật liên tục khi khách hàng có inernet.

01/07/2023 Đã xử lý Xem Chi Tiết
7
 • Vấn đề: Dữ liệu bản đồ chưa đầy đủ. Một số tuyến đường đã có trên thực địa nhưng trên bản đồ chưa hiển thị.
 • Nguyên nhân: Tại bản Beta1 thử nghiệm, Carmap chưa update dữ liệu data mới nhất, mà tạm thời sử dụng dữ liệu từ năm 2020 để thử nghiệm.

Carmap sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu data mới nhất (phiên bản 2023) từ ngày 20/6 đến ngày 01/07.

Bản cập nhật mới nhất đã được phát hành chính thức vào ngày 01/07.

01/07/2023 Đã xử lý Xem Chi Tiết

Thông Báo Mới Nhất

STT Thông Báo Nội Dung
1 Thông Báo Ngày 20/11/2023 Xem Chi Tiết
Vui lòng chờ